Kategorie: Návody

Konstrukce obdélníku v poměru stran ve Zlatém řezu

Konstrukce obdélníku v poměru stran ve Zlatém řezu

1/ sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC, kde AB=a, BC=a/2
2/ z bodu C opiš kružnici "k" o poloměru r=a/2
3/ v místě, kde kružnice "k" protne přeponu trojúhelníku AC, označ bod D

4/ z bodu A opiš kružnici "l" o poloměru AD
5/ v místě, kde kružnice "l" protne odvěsnu trojúhelníku AB, vyznač bod E

6/ bod E dělí odvěsnu trojúhelníku AB na dvě části AE=x a EB=y
7/ sestroj obdélník se stranami v poměru x:y, tento obdélník bude v proporcích Zlatého řezu

print Formát pro tisk