Zdroj: http://www.cempirek.com/index.php?a=navod/pomlazka  •  Vydáno: 20.3.2013 10:08  •  Autor: Petr Cempírek

Jak uplést pomlázku

Jak uplést pomlázku
Nejprve si připravte osm vrbových proutků a pevně je svažte k sobě (obr. a, b). Potom začněte jednotlivé prameny křížit, stále opakujte kroky z obrázku d a e. Nakonec hotovou pomlázku ozdobte barevnými mašlemi.